Thermocup 1200

Pasta montażowa

Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Thermocup 1200 chroni złącza przed niekorzystnym wpływem wysokiej temperatury, ciśnieniem oraz korozją. Posiada współczynnik tarcia równy 0,10 i odporność na naciski wynoszące 220 MPa (2200 kg/cm²) zapewnia długotrwałą ochronę pomiędzy połączonymi elementami na wiele lat. Zapobiega zapieczeniom pomiędzy połączeniami stalowymi, aluminiowymi i innymi metalami. Dzięki swoim bardzo dobrym własnościom smarnym w dużym stopniu ułatwia montaż i demontaż elementów.