Chłodziwa

Aby zapewnić niezawodność i wpłynąć na podwyższenie wydajności obróbki metali konieczne jest zastosowanie odpowiedniego chłodziwa do obróbki skrawaniem.
Podczas stosowania nowoczesnych szybkoobrotowych obrabiarek, głównym zadaniem jakie spełnia emulsja obróbcza jest odprowadzanie ciepła ze strefy skrawania powstającego na skutek tarcia.
Ma to duży wpływ na proces obróbki skrawaniem, trwałość narzędzi i jakość wykończenia powierzchni detalu.
Czynnikami wpływającymi na temperaturę obróbki są:

  • Prędkość i głębokość skrawania,
  • Rodzaj materiałów i geometria narzędzia,
  • Rodzaj materiału obrabianego,
  • Zastosowane ciecze obróbkowe,


Ciecze chłodząco-smarujące (CCS)

zwane potocznie jako emulsje do obróbki metali mają ponadto skutecznie zmniejszać tarcie pomiędzy narzędziem i powierzchnią obrabianą, wspomagać odprowadzanie wiórów i opiłków ze strefy obróbki, zmniejszyć zużycie narzędzi, zapewnić ochronę antykorozyjną. Ważnym parametrem jakie muszą spełnić współczesne ciecze i oleje do obróbki skrawaniem jest jego odporność na rozwój bakterii i grzybów, ma to zasadniczy wpływ na żywotność chłodziwa .

Ponadto przed nowoczesnymi chłodziwami stawia się jeszcze szereg wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy operatora maszyny jak i ochrony środowiska oraz spełnieniu innych restrykcyjnych przepisów, często trudnych do pogodzenia jak na przykład trwałość emulsji i podatność na utylizację. Szczególny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo i higienę pracy jak i na wydajność chłodziwa do obrabiarki celem uzyskania niskiego kosztu użytkowania produktu.
Podział cieczy do obróbki skrawaniem
Ciecze obróbcze dzielimy na:

  • Ciecze olejowe niemieszalne z wodą
  • Chłodziwa emulsyjne wodorozcieńczalne.

Pierwsze charakteryzują się dobrymi właściwościami smarnymi i zabezpieczającymi narzędzie, szczególnie przy wysokich naciskach. Wadą olei niemieszalnych z wodą jest ich słabsza możliwość odprowadzania ciepła ze strefy obróbki. Dostarczane są w formie gotowej do użycia.

Emulsje chłodząco smarujące

czyli chłodziwa rozcieńczalne z wodą powstają przez zmieszanie oleju emulgującego z wodą. Dostarczane są w formie koncentratu do sporządzenia emulsji obróbczej z wodą. Mają one bardzo dobre właściwości odprowadzania ciepła ze strefy obróbki, a w swoim składzie zawierają olej i emulgator dzięki czemu zapewniają smarowanie i zabezpieczają narzędzia. Ponadto zawierają dodatki typu EP, inhibitory korozji i dodatki antybakteryjne pozwalające na wydłużenie żywotności produktu. Oleje emulgujące są obecnie najczęściej stosowanymi chłodziwami do obróbki metali.

Zajmujemy się doradztwem technicznym i podpowiadamy jak dobrać chłodziwa obróbcze. W naszej ofercie znajdziecie Państwo ciecze chłodząco smarujące najwyższej jakości takich producentów jak ROCOL i ADDINOL.

Dobór chłodziwa do obrabiarki

jest kwestią indywidualną i wpływają na to między innymi takie czynniki jak rodzaj materiału, typ obróbki, materiał i typ narzędzia, a także sposób dystrybucji chłodziwa. Dobór komplikują dodatkowo wielozabiegowe operacje wykonywane w nowoczesnych centrach obróbczych. W zakładach posiadających wiele obrabiarek spotykamy się z dużą różnorodnością sposobów obróbki jak i stosowanych materiałów, a z różnych względów chcemy stosować jedno chłodziwo do obróbki. Z takich powodów największą popularność zyskują uniwersalne chłodziwa emulsyjne takie jak Ultracut 370.

Bogate zaplecze techniczne firmy Rocol, wiedza oraz liczne badania pozwoliły na stworzenie najbardziej zaawansowanych cieczy do obróbki metali, charakteryzujących się ekstremalną wydajnością i długą trwałością. Oferowane chłodziwa do obróbki zapewniają precyzje i maksymalną trwałość narzędzi.
Naszą ofertę uzupełniają oleje i pasty do gwintowania i wiercenia z serii Rocol RTD i Nicro 860 Plus. Zostały opracowane w celu zapewnienia maksymalnego smarowania pomiędzy przedmiotem obrabianym a narzędziem skrawającym.

Polecane produkty w tej kategorii