Nicro 140

Powłoka antykorozyjna ochrony czasowej

Informacje dodatkowe

Nicro 140 skutecznie zabezpiecza przed korozją dzięki cienkiej, niewidzialnej warstwie preparatu naniesionej na ochraniane powierzchnie. Preparat bardzo dobrze wypiera wodę oraz ma dobre własności smarne. Pozwala to zmniejszyć opory tarcia pomiędzy płaszczyznami. Nicro 140 nie emulguje i może być stosowany także po czyszczeniu części alkaliami.