Nicro 935

Preparat do czyszczenia elektroniki

Informacje dodatkowe

Nicro 935 usuwa resztki kalafonii, topników lutowniczych, silikonu i zanieczyszczeń z układów połączeń drukowanych. Części i zespoły zabezpiecza przed korozją i niekorzystnym wpływem środowiska.