Noyen D80

Wodny koncentrat do usuwania farb z elementów maszyn drukarskich

Informacje dodatkowe

Noyen D80 jest słabo kwaśnym, wodnym preparatem przeznaczonym do mycia elementów i instalacji maszyn drukarskich oraz do usuwania pozostałości farb drukarskich.

Stężenie robocze: 3 - 10%

Temperatura kąpieli: 15 – 55°C