Noyen AMC

Preparat do usuwania cementu

Informacje dodatkowe

Noyen AMC jest preparatem na bazie kwasów organicznych przeznaczonym do usuwania pozostałości zestalonego cementu, betonu zapraw z różnego rodzaju powierzchni m.in. metali, stali itp. Preparat rozpuszcza kamień wapienny, kotłowy i inne zanieczyszczenia, które następnie można łatwo spłukać.