Nicro 901 K-3 S

Preparat czyszczący

Informacje dodatkowe

Nicro 901 K-3 S jest szybkim i skutecznym preparatem czyszczącym, nie zawiera składników niszczących warstwę ozonową.

Dzięki swoim właściwościom, jakości i szybkości parowania produkt ten jest niezastąpiony przy czyszczeniu powierzchni, które mają być ze sobą sklejone. Rozpuszcza i zmywa smary oraz zestalone resztki wosku i brudu w ciągu kliku sekund.

Preparat penetruje i czyści najmniejsze szczeliny współpracujących elementów. Po zastosowaniu Nicro 901 elementy są natychmiast czyste, suche i przygotowane do dalszych prac.