Nicro 664 Aerozol

Preparat do konserwacji styków elektrycznych

Informacje dodatkowe

Nicro 664 pielęgnuje styki i inne metalowe części oraz chroni przed utlenianiem. Nie zostawia pozostałości i nie skleja się. Jest przezroczysty i nie jest agresywny wobec tworzyw sztucznych z wyjątkiem polistyrenu. Posiada wysoką zwilżalność. Dzięki dobrym właściwościom smarującym, zapewnia funkcjonowanie ruchomych części mechanicznych, nie natłuszczając ich. Wypiera wodę i zapobiega poprzez to powstawaniu prądów błądzących na płytkach drukowanych i na innych elementach elektrycznych.