Nicro 632

Silikon w aerozolu

Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Nicro 632 to bezbarwny, szybkoschnący środek smarny. Tworzy suchą, przezroczystą powłokę smarną, która nie przyciąga drobin kurzu, ani innych zanieczyszczeń. Posiada własności antyadhezyjne i konserwujące.